Co to jest karta kredytowa

Karta kredytowa jest to karta płatnicza, która bezpośrednio związana jest z przyznanym przez bank lub inną instytucję finansową limitu kredytowego. Wysokość limitu związana jest przede wszystkim ze zdolnością kredytową, czyli z dochodem osoby, która ubiega się o taki kredyt. Istnieje kilka rodzajów kart kredytowych:

  • karty z paskiem magnetycznym,
  • karty chipowe,
  • karty hybrydowe

Różnią się one nośnikiem informacji, na którym zapisane są wszystkie informacje, dzięki którym może być przeprowadzona transakcja.

Jak działa karta kredytowa ?

Karty kredytowe, mają różny zasięg. Są karty międzynarodowe, krajowe lub lokalne. Te ostatnie działają tylko na określonym terenie, lub w ramach jednego banku.

Używając karty kredytowej, klient obciąża swój limit kredytowy, aż do jego całkowitego wykorzystania. Zwykle raz na miesiąc instytucja wydająca kartę, przesyła jej właścicielowi wyciąg z wszystkimi operacjami, których dokonał za pomocą karty, wraz z poleceniem zapłaty. I tak dzieje się przez cały okres ważności karty. Gdy termin ten upłynie, całe zadłużenie powinno być spłacone.