Karta debetowa a kredytowa

Wiele osób nie za bardzo rozumie, czym różni się karta debetowa, od karty kredytowej. Obie wyglądają przecież podobnie i obie służą do podobnych celów. Jednak różnice są dosyć duże, może nie tyle w wyglądzie, co w sposobie w jaki sposób można je uzyskać. Aby mieć w swoim portfelu kartę debetową, należy w banku który ją wydał, posiadać otwarty rachunek oszczędnościowy, na którym zgromadzone są jakieś środki. Po dokonaniu jakiejkolwiek transakcji za pomocą karty debetowej, jest ona uznawana w ciężar rachunku, czyli suma pieniędzy znajdujących się na koncie automatycznie maleje. Z karty debetowej, można więc korzystać do czasu, gdy na koncie znajdują się środki finansowe. Jeżeli na konto wpłyną kolejne pieniądze, znowu można dokonywać transakcji za pomocą popularnej „debetówki”.

Natomiast aby uzyskać kartę kredytową, nie musi się mieć otworzonego w banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bank pomimo tego może wydać kartę kredytową i ustalić na niej limit, do jakiej kwoty można się zadłużać. Jeżeli limit, który został przyznany będzie osiągnięty, nie ma możliwości dokonywania kolejnych transakcji. Można je robić dopiero wtedy, gdy całość lub część zadłużenia zostanie spłacona. Karty kredytowe, podobnie jak inne kredyty, są przyznawane na określony czas i po jego upływie, cały limit kredytowy powinien zostać spłacony.