Karta kredytowa dla bezrobotnych

Z pewnością życie osoby, która jest na etapie poszukiwania pracy, nie należy do najciekawszych. Nie dość, że musi on szukać sobie etatu, to jest zwykle odcięty od wielu usług finansowych, świadczonych przez banki. A wszystko przez to, że jest on postrzegany jako osoba z grupy wysokiego ryzyka, który może mieć problemy ze spłatą ewentualnego zadłużenia. Ale jest kilka banków i firm finansowych, które wydają dla osób bezrobotnych karty kredytowe. Szczególnie, gdy osoba taka jest im dobrze znana i ma w rejestrach bankowych dobrą historię kredytową. Pomimo tego, często proszą one o dodatkowe zabezpieczenie pożyczki, jakim zwykle jest poręczyciel, który gwarantuje, że gdy właściciel karty nie będzie spłacał zadłużenia w terminie, on przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania, wynikające z używania karty kredytowej. Zwykle limity zadłużenia na kartach wydawanych dla osób bezrobotnych nie są zbyt wysokie. Mogą one być wyższe po pewnym czasie, gdy bank stwierdzi, że pomimo tego, że właściciel karty poszukuje pracy, to i tak wszystkie zobowiązania regulowane są w sposób terminowy.

Na podobnych zasadach wydawane są karty dla osób, które wykonują wolny zawód i nie mają podpisanej umowy o pracę, a ich dochody są bardzo nieregularne. One również nie zawsze w każdej instytucji finansowej mogą otrzymać kredyt, ale zawsze są wyjątki. Gdy przedstawią odpowiednie zabezpieczenie, karta kredytowa z pewnością szybko znajdzie się w ich portfelu.